technológia sochy 3, zadanie 2: odlievanie do mycélia (spóry húb v pilinách), biodegradovateľný materiál

Študentky pracovali s biodegradovateľným materiálom- mycéliom. Sú o spóry huby v drti drevených triesok, ktoré v správnej atmosfére postupne prerastajú hmotu a spevňujú ju. Výsledkom je materiál, ktorý má kvality polystyrénu, je však úplne rozložiteľný v prírode. Práca vznikla najprv namodelovaním objektu v hline, vytvorením pevnej sadrovej formy, odliatku, do ktorej sa hmota neskôr vtláčala a neskôr nechala prerásť. Výsledný objekt je možné vypáliť a tým na určito zastaviť proces prerastania, alebo ponechať bez vypálenia: prerastanie tak môže na vzduchu pokračovať.

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Denisa Sabovíková, socha, 2. ročník

Denisa Sabovíková, socha, 2. ročník

Denisa Sabovíková, socha, 2. ročník

 

technológia sochy 3, zadanie 1: tvorivá práca s drevom a jeho (industriálnymi) derivátmi (OSB, preglejka, drevotrieska a iné)

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Silvia Paučíková, maľba, 3. ročník

Denisa Saboviková, socha, 2. ročník

Denisa Saboviková, socha, 2. ročník

Denisa Saboviková, socha, 2. ročník

 

technológia sochy 1, zadanie: dadaistický objekt, lukoprénová forma, sadra

Lukoprénová forma/dadaistický objekt. Cieľom zadania je vyskúšať si a pochopiť princíp odlievania do lukoprénovej/silikónovej formy so sadrovým kopytom. Do formy sa potom odleje sadrový, betónový, alebo iný finálny odliatok. Téma vychádza z dadaistického (resp. neskôr aj surrealistického) postupu kombinovania existujúcich predmetov do sochárskeho objektu (ready-made, Objet trouvé), ktorý získava nové, netušené významy. Zároveň v novom materiáli- sadra, betón, vosk a pod. je každodennosť objektu nahradená farebne jednoliatym povrchom: materiálovosť, sochársky zásah v kombinácii s rozpoznateľnosťou bežného užitkového predmetu tak môže vytvoriť zaujímavé napätie. Študenti získajú poznatky o delení formy, separovaní objektu a formy, o práci s lukoprénom, sadrou- ktoré môžu využiť v budúcich vlastných výtvarných projektoch.

Tereza Pešková, socha, 1. ročník

Tereza Pešková, socha, 1. ročník

Tereza Pešková, socha, 1. ročník

 

Lenka Vargová, grafika, 2. ročník

Lenka Vargová, grafika, 2. ročník

Lenka Vargová, grafika, 2. ročník

Lenka Vargová, grafika, 2. ročník

Patrik Fekete, socha, 1. ročník

Patrik Fekete, socha, 1. ročník

Patrik Fekete, socha, 1. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, Maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Sára Vašutová, architektúra

Sára Vašutová, architektúra

Sára Vašutová, architektúra

Zuzana Baková, socha, 1. ročník

Zuzana Baková, socha, 1. ročník

Zuzana Baková, socha, 1. ročník

Zuzana Baková, socha, 1. ročník


 Dodatočné zadanie: odliatok busty do sádry. Slepá forma.

Tereza Pešková, socha, 1. ročník

Tereza Pešková, socha, 1. ročník

Tereza Pešková, socha, 1. ročník